Flip Stehouwer

Eerste consult.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het eerste consult?

(Deze tekst is afkomstig van de folder, voorbereiding op uw homeopathisch consult, van de VHAN.)

Bij de homeopathische behandeling van ziekte wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken. Daarom vergt een homeopathisch consult veel meer tijd dan een consult bij een huisarts of specialist. Deze tijd is nodig om een goed beeld van uw gestel te krijgen. Door het doorlezen van deze tekst kunt u zich voorbereiden op de vragen tijdens het consult. Hoe beter u bent voorbereid, des te beter zal het resultaat van de behandeling zijn. Neem de tijd voor de volgende vragen en maak gerust aantekeningen om tijdens het consult niets te vergeten.

Wilt u uw klachten zo nauwkeurig mogelijk beschrijven? Bijvoorbeeld: wanneer zijn ze begonnen? Wat bedoelt u precies? Wanneer heeft u last? Welke invloeden maken de klachten erger of minder? Maak een overzicht van de ziekten en klachten die u vroeger gehad heeft. Eerdere behandelingen, zoals operaties en medicijnen geven aanvullende informatie.

Het kan zijn dat u onverklaarbare of merkwaardige verschijnselen of gevoelens heeft. Ieder mens heeft zo zijn eigenaardigheden. Dit soort gegevens is toch zeer belangrijk voor de keuze van het homeopathische geneesmiddel. Aarzel daarom niet om dergelijke zaken aan mij ook te vertellen.

Met behulp van dit soort vragen zoek ik naar alles wat een mens als individu typeert. Ieder mens is anders.

Een homeopathisch geneesmiddel past bij een mens zoals een sleutel in een slot past en activeert het hele gestel om beter te werken.

Uw verhaal is daarom van onschatbare waarde.

Het succes van uw behandeling hangt af van onze gezamenlijke inspanning.

Een homeopathisch arts kijkt niet zozeer naar de organen afzonderlijk als wel naar het totale functioneren van de mens, inclusief zijn geestelijk functioneren.

Door herstel van het natuurlijk evenwicht zal het homeopathisch geneesmiddel uw welbevinden verbeteren. Het kan ervoor zorgen dat u in de toekomst minder vaak ziek wordt. Uw eigen weerstand functioneert dan beter en u wordt minder afhankelijk van geneesmiddelen. Dit hele proces kan langzaam verlopen wanneer de klachten al lang bestaan. Een homeopathisch geneesmiddel werkt anders dan een gewoon geneesmiddel. Het effect lijkt meer op de reactie bij een vaccinatie, waarbij ook uw eigen weerstand wordt gestimuleerd.

Voor verdere informatie hoe een homeopathisch geneesmiddel werkt kunt u het beste lezen bij hoofdstuk homeopathie.

De diagnose.

Als arts blijf ik natuurlijk werken volgens het principiële systeem van eerst een diagnose en daarna de behandeling.

Mocht er tijdens het eerste consult of bij een vervolg consult bij mij twijfel bestaan omtrent de diagnose dan zal ik die uitspreken en u zonodig terugverwijzen naar uw huisarts of specialist. Helaas gebeurd het geregeld dat ik op deze manier ziektes op het spoor kom die nog niet duidelijk waren.

Ook kan het zijn dat ik vind dat uw gezondheid baat heeft met een andere behandeling dan homeopathie of dat ik vind dat er een combinatie met een andere behandeling moet plaatsvinden. Ook dan gaan we met elkaar overleggen.

In de homeopathie kennen we 2 methoden. De klinische en de klassieke methode. Zelf pas ik vrijwel altijd de klassieke methode toe.

De klassieke methode.

De manier van het homeopathisch handelen zoals hierboven is omschreven wordt ook wel genoemd de klassieke methode. Ook ik werk volgens deze methode. Zoek alle kwalen bij elkaar, zowel de geestelijke als de lichamelijke en geef voor het totaalbeeld 1 middel. Omdat er veel tijd en aandacht nodig is om dat totaalbeeld te zoeken, is er voor het eerste consult is één uur en twintig minuten gereserveerd.

De klinische methode.

Bij deze methode geef je bij elke kwaal een middel en bij meerdere kwalen meerdere homeopathische middelen tegelijk. Het is een methode om snel wat te kunnen geven en wordt vooral in de drogisterij wereld toegepast. Je kunt het natuurlijk wel meer orgaan gericht toepassen en in die functie kan ik het wel eens gebruiken.

De medicijnen.

U krijgt aan het eind van het consult een homeopathisch middel voorgeschreven en we maken een vervolgafspraak na ongeveer 5 weken. Als bij terugkomst blijkt dat het middel goed werkt dan gaan we daarmee door. Werkt het middel onvoldoende dan gaan we op zoek naar een ander middel. Al zoekend probeer ik zo het juiste middel voor u te vinden.

 

 

Welkom.

Soorten klachten.

Homeopathie.

Eerste consult.

Vervolg consult.

Contactgegevens.

De medicijnen.

De kosten.

Eigen huisarts.

Nieuwsbrief.

Wetenschap.

Blog.

Share |
Omdat uw gezondheid belangrijk is

Praktijk voor homeopathie van Ph. Stehouwer arts.

Wilhelminalaan 66

2405 EE Alphen aan den Rijn

Telefoon nummer: 0172-493232